สำหรับลูกค้าที่ได้รับการติดต่อจากฝ่ายขาย

ยืนยันการชำระเงินได้ง่ายๆ 2 ขั้นตอน

ในช่อง “หมายเหตุ”

1.กรอกรหัสพนักงาน Education Consultant

2.กรอกข้อมูลโปรโมชั่นที่ได้รับจากพนักงาน

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและลงทะเบียนรับสิทธิโปรโมชั่นให้ได้ทันที

[seed_confirm]